+31 (0) 223 683516 info@zeilendehandelsvaart.nl

FAQ Zeilende handelsvaart – Fairtransport Foundation

1. Wat is zeilende handelsvaart?
Zeilende handelsvaart is het goederen transporteren over zee, met als hoofdvoortstuwing de kracht van de wind, overgebracht op een schip door middel van zeilen. Dit kan in vele vormen voorkomen, van traditionele zeilvaarttechnieken tot het gebruik van hightech hybride tuigen. Een voorbeeld van de hightech vorm is de door Fairtransport ontwikkelde ecoliners welke binnenkort in de vaart zullen komen.

2. Waarom is het belangrijk zeilende handelsvaart toe te passen?
90% van alle transport van goederen, gebeurd momenteel over zee per motorvrachtschip. Deze motorvrachtschepen gebruiken als brandstof voor de motoren zware olie, een zeer giftige fossiele brandstof. De CO2 uitstoot van motorvrachtvaart is bijna het dubbele van de CO2 uitstoot van vliegtuigen. Verder wordt er door motorvrachtschepen op zee veel fijnstof en andere vervuiling uitgestoten.

3. Wat is de milieubesparing van zeilende handelsvaart?
Afhankelijk van de toegepaste zeilvaarttechniek bedraagt de brandstofbesparing (en daarmee de uitstoot besparing) tussen de 50% en 95%.

4. Welk soort transport kan door een zeilend vrachtschip worden verricht?
Zeilende vrachtschepen zijn uit concurrentie oogpunt vooral geschikt voor het vervoeren van droge en vloeibare bulkladingen. De ecoliners (zie “Wat is zeilende handelsvaart?”) zijn dan ook ontwikkeld als bulkschip. In de toekomst zal zeilvaarttechniek ongetwijfeld ook op containerschepen worden toegepast.

5. Kan ik mijn goederen reeds op deze wijze laten transporteren?
Ja, zij het op beperkte schaal. Er zijn momenteel enkele kleine schepen actief op verschillende routes. Een van deze schepen is bijvoorbeeld de Tres Hombres. Dit schip heeft een jaarlijks programma wat haar in de zomer naar Europa voert en in de winter naar het Caribische gebied.

6. Is zeilvaart net zo snel als motorvaart?
Ja, afhankelijk van het soort schip zeker. De eerder genoemde ecoliners hebben een hightech zeiltuig wat met goede wind het schip sneller kan laten varen dan een motorschip. Voor momenten van windstilte of tegenwind heeft het schip de beschikking over een motor.

7. Betaal ik voor zeilvaart hetzelfde als voor motorvaart?
Ja, indien een zelfde formaat zeilschip als een motorschip ingezet wordt, kan het zeilschip bij de huidige olieprijs hetzelfde tarief rekenen. Met de stijgende olieprijzen en aangekondigde accijnzen op scheepsbrandstof, zal in de toekomst transport per zeilschip zelfs goedkoper zijn.

8. Waarom wordt zeilende handelsvaart pas nu weer toegepast?
De scheepvaart sector is, met name door de lange afschrijvingstijd van bedrijfsmiddelen, een zeer conservatieve wereld. Veranderingen gaan langzaam. Tot voor kort was duurzaamheid een “no go area” in deze sector, dat begint mede door externe druk snel te veranderen. De brandstofprijs was tot aan deze eeuw zo laag dat het niet uitmaakte hoeveel brandstof er werd verstookt. Ondertussen zien we een onomkeerbare trend in de stijging van de brandstofprijzen.

9. Wat is het verschil tussen de toepassing van vliegers op motorschepen en zeilende handelsvaart?
Het uitrusten van schepen met vliegers gaat uit van een concept waarbij de bestaande motoren van het schip nog steeds de hoofdvoortstuwing zijn. Hiermee kan een brandstofbesparing van tussen de 10% en 35% worden gerealiseerd. Bij de zeilende handelsvaart zijn de zeilen de hoofdvoortstuwing van het schip, hierdoor kan een veel grotere besparing worden gerealiseerd.

10. Hoe ziet de toekomst van zeetransport eruit?
De EU heeft een akkoord gesloten om in 2020, 20% van alle voor de industrie benodigde energie duurzaam op te wekken. Als we dit doorrekenen naar de scheepvaart (op wereldwijde schaal) zou dit betekenen dat we in de komende 10 jaar 20.000 zeilende vrachtschepen van het type ecoliner in de vaart zouden moeten brengen… De schouders eronder dus!

Aanbevolen links

www.zeilendehandelsvaart.nl
Fairtransport Foundation heeft als doelstelling de zeilende vrachtvaart in de breedste zin van het woord te bevorderen. Dit door middel van onderzoek, scheepsbouw en opleiding.

www.fairtransport.eu
Fairtransport B.V. is de eerste Nederlandse rederij die binnenkort ecoliners in de vaart zal brengen.

www.symaltesefalcon.com
De Maltese Falcon is een mega zeiljacht waar de technieken voor het tuig van een ecoliner reeds in de praktijk zijn toegepast.

www.svtreshombres.com
De site van het zeilende vrachtschip Tres Hombres die sinds 2009 een lijndienst rond de Noord Atlantische oceaan onderhoudt.

www.b9shipping.com
Een Engelse rederij die binnenkort zeilende vrachtschepen in de vaart zal brengen.

www.svkwai.com
Een rederij die met het zeilende vrachtschip Kwai een lijndienst tussen Hawaï en de Cook islands onderhoudt.

www.windschiffe.de