+31 (0) 223 683516 info@zeilendehandelsvaart.nl

Steun de zeilende handelsvaart

Het werk van Fairtransport Foundation is alleen mogelijk dankzij brede steun van particulieren, bedrijven en overheden. Die steun is belangrijk voor ons draagvlak en het geeft ons de financiën om onze ideeën uit te voeren en ons werk goed te kunnen doen.

Draagt u onze initiatieven een warm hart toe? Uw financiële steun aan Fairtransport Foundation is zeer welkom! Ook kunt u bij ons al vrijwilliger aan de gang, mail ons voor meer informatie.

Financiele steun

Uw donatie (of schenking) kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het inkomen. De schenkingen die u in één jaar doet, zijn aftrekbaar als ze samen meer dan 1% van het inkomen bedragen, maar niet uitstijgen boven de 10%.
Wilt u op de hoogte gehouden worden wat er met uw schenking gebeurt? Stuurt u ons dan een e-mail met uw naam, adres en emailadres.

Parten in schepen

De Schoenerbrik Tres Hombres en Brixham trawler Nordlys worden o.a gefinancierd door de Partenrederij Tres Hombres en Partenrederij Nordlys. Deze geeft waardecertificaten in de vorm van parten uit ter waarde van 1250 euro en 1000 euro per stuk. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met ons kantoor 0223 683516 / info@zeilendehandelsvaart.nl

Zelf overmaken

U kunt het bedrag overmaken op  IBAN / Rekening nr:  — EUR          /              BIC:  — t.n.v. stichting Fairtransport Foundation o.v.v. SCHENKING Wilt u op de hoogte gehouden worden wat er met uw schenking gebeurt? Stuurt u ons dan een e-mail met uw naam, adres en e-mailadres.

Periodieke schenking

Het belastingvoordeel is groter als u kiest voor een periodieke uitkering gedurende een periode van minimaal vijf jaar. U betaalt dan een jaarlijks vast bedrag in de vorm van een lijfrente. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte. Bij deze periodieke schenking is de jaarlijkse betaling geheel aftrekbaar.

MEER INFORMATIE Uw notaris kan u meer vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden rond schenkingen, legaten en erfstellingen. Wij helpen u graag verder.

Legaat

U kunt in plaats van een percentage ook een vast bedrag in uw testament laten opnemen. Dan is er sprake van een legaat. Per legaat kunt u ook (onroerende) goederen aan ons nalaten. In een legaat kunt u ook vastleggen aan welk specifiek doel het beoogde bedrag besteed zal worden. Bijvoorbeeld het aankopen van ecologische goederen waar u belang aan hecht, of het bouwen van onze nieuw innovatieve Ecoliners. Voor legaten geldt eveneens dat Fairtransport Foundation geen successierechten hoeft te betalen.

MEER INFORMATIE Uw notaris kan u meer vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden rond schenkingen, legaten en erfstellingen. Wij helpen u graag verder.

Fonds op naam

Een Fonds op Naam is een aantrekkelijke en persoonlijke vorm van schenken of nalaten. Een Fonds op Naam geeft particulieren, maar ook bedrijven of instellingen, de mogelijkheid om een specifiek project, activiteit enz. op structurele wijze te ondersteunen. Dit Fonds op Naam kunt u tijdens uw leven oprichten als (periodieke) schenking of door middel van een testament.

MEER INFORMATIE Uw notaris kan u meer vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden rond schenkingen, legaten en erfstellingen. Wij helpen u graag verder.